KJE SMO?

  

Zemljevid kje je kraj PARADIŠČE se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom External link opens in new tab or windowtukaj.

OPIS

Paradišče je razpotegnjena vas ob južnem gozdnatem pobočju Magdalenske gore, 2 km od Šmarja (350 m). Vas šteje trenutno 68 prebivalcev. Hiše stoje na dveh nizkih vzpetinah, ki ju loči plitva dolina. Na vzhodni in zahodni strani ter na pobočju Magdalenske gore so njive, nekatere v terasah. Na južni strani so nad avtocesto travniki Loke, ki so ob večjem deževju poplavljeni.

 

ZGODOVINA

Tudi Paradišče je v svoji zgodovini že štelo več ljudi kot v sedanjosti. Tako je bilo leta 1869 v vasi zabeleženih 78 vaščanov, leta 1880 87 in največ leta 1910 in sicer 92 vaščanov. Od tedaj je število prebivalcev padalo. Največji upad je bil po 2. svetovni vojni ko je vas zabeležila samo 44 ljudi (leta 1948).

Vas so leta 1942 požgali Italijani.

Ime vasi Paradišče, njen pomen in kdaj je prvič zabeleženo, najdemo v Šmarski knjigi.

Paradišče s : Paradis (1686), Paradifh (1687), Paradatz (1689), Paraditsch (1748-1758), Paradische (1784-1787) ....

Paradišče - imenovano po paradiž - raj, rajski vrt - rodovitno zemljišče.