Pogovarjanje je bližina in toplina,

 s pogovarjanjem smo družina in skupina.

  S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,

 s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.


 Želimo vam prijetno

  praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

   ter mirne in blagoslovljene

   božično-novoletne praznike.

  

 Leto 2021 naj bo napolnjeno z optimizmom,

osebnim zadovoljstvom in predvsem zdravjem,

da bomo spet čutili bližino in toplino

in se bomo spet lahko pogovarjali

in družili brez interneta.


(Kot v gornji pesmi NEKAJ TI MORAM POVEDAT

pravi Andrej Rozman Roza.) 

                                                                                                                

Krajevna skupnost ŠMARJE – SAP

  Predsednik: Janez Pintar


 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP


VABI

   

na 11. tradicionalni jesenski pohod

 

po

POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE - SAP

 

v soboto, 19. 10. 2019, ob 9.30 uri

(izpred Družbenega doma, Ljubljanska c. 41, Šmarje - Sap)

 

 

Pohod je rekreativno-izobraževalne narave, s strokovnim vodenjem. Vsako leto v program pohoda dodatno vključimo tudi eno od lokalnih zanimivosti.

 

Na tokratnem pohodu bomo predstavili prometne komunikacije na območju Šmarja in njihov vpliv na življenje in razvoj v kraju. Letos beležimo 151-letnico (leta 1868) izgradnje deželne ceste Ljubljana – Šmarje skozi »Rede«, ki je nadomestila tedanjo cesto, ki je potekala po nekdanji trasi rimske ceste; 61-letnico (leta 1958) izgradnje avtocestnega odseka Bratstva in enotnosti iz Ljubljane proti Zagrebu ter 30-letnico izgradnje nove avtocestne povezave Ljubljana – Novo mesto in ne nazadnje 2-letnico odprtja AC priključka Šmarje-Sap - Ljubljana. Pred 126 leti (leta 1893) je v Šmarje pripeljal tudi prvi vlak.

 

Strokovno vodenje: Jože Miklič

 

         

PRIJAVNINA: 7,00 EUR odrasli; 5,00 EUR otroci

 

V ceno so  vključeni stroški vodenja,informacijsko gradivo in čaj ter topla malica ob zaključku pohoda.

 

V primeru močnega dežja bo pohod izveden  26. 10 2019!

 

VLJUDNO VABLJENI!

 
 

Gradnja optike na območju KS Šmarje - Sap
Spoštovani,


Telekom Slovenije načrtuje gradnjo optičnega omrežja na področju naslednjih naselij v KS Šmarje - Sap: Šmarje - Sap, Podgorica pri Šmarju, Veliki Vrh pri Šmarju, Mali Vrh pri Šmarju in Paradišče. Ker sem zadolžena za pridobivanje služnosti od lastnikov zemljišč, vas obveščam, da bom začela obiskovati lastnike in se dogovarjati o predvideni trasi.


 


Za vsa dodatna vprašanja glede gradnje optike sem na voljo na

GSM: 031 599 857.Gordana Lazić
Svetovalka za digitalne rešitve

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, SI-1000 Ljubljana
F: +386 1 500 85 70

T: +386 31 599 857


Zimska služba na območju KS Šmarje - Sap


Zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh na celotnem območju KS Šmarje - Sap izvaja JKP Grosuplje.


Informacije:

 • v času delovnega času JKP Grosuplje:  01 788 89 10
 • izven delovnega časa za lokalne ceste: 051 356 206 (Dejan)
 • izven delovnega časa za javne poti: 041 760 661 (Bojan)


Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS št. 36/14):

 

Skladno z 2. odstavkom 32. člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. 


Ceste I. prednostnega razreda so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo JKP Grosuplje, so III-VII prednostnega razreda.Zimsko službo na regionalnih cestah na celotnem območju občine Grosuplje izvaja podjetje CGP Novo mesto.

Vse je treba deliti v življenju;
​od veselja do žalosti,​
od solz do smeha, ​
od iskanja do najdenja, ​
od vzponov do padcev, ​  
od porazov do zmag. ​
Deliti je treba tudi ljubezen ... 
In na koncu tudi  ž i v l j e n j e ​... 
 

In potem je vse lažje –

in rodi se novo upanje!

                  

 (misli Matjaža Tanka na podelitvi nagrad DNS v decembru 2012)


 

 


Želimo vam prijetno

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter mirne in blagoslovljene

božično-novoletne praznike.

 

Leto 2019 naj bo napolnjeno z zdravjem,

optimizmom in osebnim zadovoljstvom,

 naj bo leto, ko boste delili tudi sebe.

 

                                                                                                                 Krajevna skupnost ŠMARJE – SAP

                                                                                                                           Predsednik: Janez Pintar

10:00 Maša za domovino (župnik dr. Bojan Korošak).

11:00 Spominska prireditev ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne in blagoslov obnovljenega spominskega znamenja padlim vojakom v 1. svetovni vojni. O prvi svetovni vojni na šmarskih tleh bo spregovoril bibliograf in bibliotekar Drago Samec, sledil pa bo kratek kulturni program in blagoslov obnovljenega  spominskega znamenja, ki se nahaja na južni steni stranske kapele župnijske cerkve.

 


  TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE - SAP

 

VABI

 

na 10. tradicionalni jesenski pohod

 

po

POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE - SAP

 

v soboto, 6. 10. 2018, ob 9. 30 uri izpred Družbenega doma Šmarje - Sap


 

Pot je dolga 9 km in nas bo tokrat vodila po obronkih nekdanje rimske ceste, ki je potekala skozi območje Šmarja - Sapa, mimo železnodobnega arheološkega najdišča Magdalenska gora do Podgorice, kjer bomo prisostvovali slavnostnemu odprtju prenovljene informacijske točke št. 4 na Poti kulturne dediščine Šmarje – Sap pod Farovškim hribom. Pohod bomo zaključili s toplo malico v gostilni SLA-MA-R. 

 

Strokovno vodenje: arheologinja ga. Maja Bricelj

  

 

PRIJAVNINA: 7,00 € odrasli in 4,00 € otroci.

 

V ceno so  vključeni stroški vodenja,informacijsko gradivo, čaj in topla malica ob zaključku pohoda.

 

V primeru močnega dežja bo pohod izveden  13. 10. 2018 !

 

VLJUDNO VABLJENI!

 
Pohod po poti Kulturne dediščine Šmarje - Sap
Rimske ceste na področju Šmarja - Sapa

So ljudje, ki ti polepšajo dan,

te iz težkih trenutkov prestavijo v lepe,

ti od svojega odstopijo del,

te prijetno presenetijo,

ko to najmanj pričakuješ.

So ljudje, kjer je beseda HVALA premalo!

So ljudje, ki so LJUDJE!

 

                                                                  Janez Medvešek

 

 


Želimo vam prijetno

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter mirne in blagoslovljene

božično-novoletne praznike.

 

Leto 2018 naj bo napolnjeno z zdravjem,

optimizmom in osebnim zadovoljstvom,

naj bo leto, ko boste obkroženi z LJUDMI.

 

                                                                                                        Krajevna skupnost ŠMARJE – SAP

                                                                                                                         Predsednik: Janez Pintar

  OTVORITEV NA MALEM VRHU

 Spoštovani,

Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Grosuplje sta zaključili s projektom rekonstrukcije ceste med Škofljico in Šmarjem - Sapom ob regionalni cesti R3-646/1194 Škofljica-Šmarje – Sap od km 2,759 do km 3,565.
 
Rekonstrukcija ceste je obsegala razširitev vozišča s 5,5 na 6,0 metrov ter izgradnjo pločnika s prehodi za pešce in avtobusnimi postajališči. Dela so obsegala tudi postavitev nove cestne razsvetljave in ureditev odvodnjavanja. Cesta poteka deloma po nasipih, zato je bilo za zagotovitev še večje prometne varnosti potrebno zgraditi dodatne podporne zidove.
 
Skupna vrednost gradbenih del je znašala 763.678,80 EUR, od tega je 664.400,56 EUR zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 99.278,24 EUR pa Občina Grosuplje.

 
Pridobitev bomo simbolično predali v uporabo
v torek, 19. decembra 2017, ob 16.00 uri,
na lokaciji Ljubljanska cesta 2, Šmarje - Sap.

 
Ob tej priložnosti nas bo nagovoril minister za infrastrukturo
dr. Peter Gašperšič.


Vljudno vabljeni!


Dr. Peter Verlič                     Damir Topolko
Župan                                  Direktor
 


                      Grb  nov CGP                       Logo Dars  

 VABILO NA ODPRTJE PRIKLJUČKA ŠMARJE – SAP

 

Priključek Šmarje – Sap je del odseka Malence – Šmarje - Sap, ki je pred 25 leti povezal že zgrajeno južno ljubljansko obvoznico z odsekom Šmarje - Sap – Višnja Gora. Šest kilometrov dolg odsek se začne v Malencah, kjer je bil zgrajen del bodočega razcepa proti vzhodnemu delu avtocestnega obroča okrog Ljubljane, nadaljuje se z dvocevnim predorom Debeli hrib, nadaljnja dva kilometra poteka po pobočju Golovca, ki je prekinjeno z dolinama Lavrice in Bajerke, kjer preko visokega nasipa doseže 50 metrov globok vkop Lisičje. Pri vasi Reber prečka dolino, železniško progo in regionalno cesto z viaduktom Reber ter neposredno za njim z dvocevnim predorom Mali vrh doseže naselje Šmarje - Sap. V Šmarju - Sapu je bilo do sedaj možno na avtocesto dostopati le v smeri Novega mesta, z novim priključkom pa bo možen uvoz in izvoz na avtocesto v obe smeri.VABIMO VAS NA ODPRTJE PRIKLJUČKA ŠMARJE - SAP,

KI BO V ČETRTEK, 12. OKTOBRA 2017, OB 16. URI NA PRIKLJUČKU ŠMARJE - SAP.

 
Zbrane bodo nagovorili minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predsednik uprave DARS d.d. dr. Tomaž Vidic in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.
 

Vljudno vabljeni!

 

dr. Peter Verlič                                dr. Tomaž Vidic
župan občine Grosuplje              predsednik uprave DARS
                                                       

Vabilo: Odprtje priključka Šmarje - Sap
Dostop do prireditvenega prostora

 

Občina Grosuplje in Osnovna šola Šmarje – Sap
ponosno vabita

na prireditev ob otvoritvi
samostojne Osnovne šole Šmarje – Sap,

ki bo v četrtek, 14. 9. 2017,
ob 17. uri na šolskem igrišču.


www.osss.si


Nagovor:
Pavlina Antolič, v. d. ravnateljice OŠ Šmarje – Sap
dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje


Kulturni program:

Dejan Vunjak, Moški pevski zbor Šmarje – Sap, učenci Osnovne šole Šmarje - Sap.VABLJENI!

BLAGOSLOV VSEH DEL IN OBNOVLJENE ŽUPNIJSKE CERKVE

V ŠMARJU - SAPU


Nedelja, 10. septembra 2017, ob 10. uri.


Blagoslov bo opravil ljubljanski nadškof in metropolit

msgr. Stanislav Zore,

zbrane bo nagovoril tudi župan Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič.


 Vabljeni!


Več o obnovi župnijske cerkve lahko preberete v Oznanilih župnije Šmarje - Sap (priponka). 


Oznanila župnije Šmarje - Sap, 3. 9. 2017

 


Kifeljci (letak) VABILO

 

Vaja »Železniška nesreča Tlake 2017«

SOBOTA, 13. maj 2017, s pričetkom ob 10.45. uri

 

Vaja Zelezniska nesreca Tlake
Gasilska zveza Grosuplje bo ob podpori Občine Grosuplje in v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Slovenskimi železnicami ter drugimi reševalnimi enotami izvedla veliko reševalno vajo ob predpostavki železniške nesreče v železniškem predoru pri naselju Tlake v Krajevni skupnosti Šmarje - Sap. Scenarij nesreče je realen glede na obstoječo železniško infrastrukturo in železniški promet.

Vaja »Železniška nesreča Tlake 2017« se bo izvedla na podlagi predpostavke, da je na odseku Grosuplje – Škofljica v tunelu pri naselju Tlake prišlo do trčenja kompozicij potniškega vlaka ter tovornega vlaka. Po prvih podatkih je na potniškem vlaku večje število potnikov ter osebje, veliko je poškodovanih, nekateri so ujeti v vagonu, nekateri se sami rešujejo. Tovorni vlak je prevažal tudi diesel gorivo. Zaradi trka je prišlo do iztekanja goriva iz cisterne v kompoziciji, ki ogroža okolico. Do požara ni prišlo, obstaja pa velika nevarnost za nastanek požara.

Zaradi nedostopnosti terena je vaja velik izziv in preizkus možnosti reševanja ponesrečenih oseb po strmem zaraščenem terenu z uporabo razpoložljive tehnike in iznajdljivosti vseh vključenih reševalnih enot. Vaja se bo predvidoma zaključila ob 14. uri.

Območje vaje bo zaprto za ves promet, za ogled vaje bo zato med Grosupljem in Tlakami med 9.30. in 10.30. uro organiziran avtobusni prevoz. Odhod prvega avtobusa iz glavne avtobusne postaje v Grosupljem z vmesnim postajališčem pri Podružnični šoli Šmarje – Sap bo ob 9.30. uri.

V upanju, da se kaj takega ne bi nikoli pripetilo, pa moramo biti tudi na reševanje v takšnih situacijah kar najbolje pripravljeni. K ogledu vaje lepo povabljeni!

 

Dr. Peter Verlič
Župan Občine GrosupljeVABILO NA 5. DOBRODELNI OTROŠKI BAZAR


»ZA ISKRO V OČEH«

SPOŠTOVANI!

Tudi letos  smo se v sklopu Društva prijateljev mladine v sodelovanju z Zasebnim zavodom Dovolim.si odločili, da priredimo dobrodelni otroški bazar, katerega namen  je spodbuditi dobrodelnost, se družiti s sokrajani  in nekomu narisati nasmeh na obraz.

DOBRODELNI OTROŠKI BAZAR »ZA ISKRO V OČEH« BO V SOBOTO, 13.5.2017 OD 10. DO 13. URE V DRUŽBENEM DOMU V ŠMARJU - SAPU. MED DOBRODELNIM BAZARJEM SE BODO OTROCI LAHKO UDELEŽILI USTVARJALNE DELAVNICE.

V petek, 12.5.2017 bomo od 17. do 19. ure zbirali vse otroške uporabne predmete , ki jih vaši otroci ne potrebujejo več, nekomu pa bodo prišli prav.

V soboto, 13.5.2017 lahko na dobrodelni otroški bazar lahko prinesete otroške stvari, ki jih vaši otroci ne potrebujejo več ter jih zamenjate za druge otroške stvari, ki so všeč vašim otrokom. Lahko pa le za prostovoljni prispevek odnesete nek drug predmet .

Zbrana denarna sredstva (prostovoljne prispevke)  bomo namenili šolskim otrokom Šmarje - Sap, ki to potrebujejo, ostale zbrane predmete pa bomo razdelili pomoči potrebnim.

VABLJENI IN DOBRODOŠLI!

POMAGAJMO NEKOMU NASLIKATI ISKRO V OČEH…

ORGANIZATOR:

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE Šmarje - Sap (www.dpm-smarjesap.si)

v sodelovanju z Zasebnim zavodom DOVOLIM SI (www.dovolim.si)
 

 

 

                      znakTURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE - SAP

 VABI

v soboto, 6. maj 2017, ob 9. uri

na 7. POHOD

 »PO POTI VODNIH VIROV V KS ŠMARJE - SAP«.

ZBIRNO MESTO:

med 8.30 in 9.00 uro v Družbenem domu Šmarje - Sap
ŠTARTNINA:

7,00 EUR  odrasli in 4,50 EUR otroci

(organizacija, strokovno vodenje geologa, napitki ob poti in topla malica na zaključku)


 Zaključek pohoda bo predvidoma okoli 13. ure.


Vljudno vabljeni!
Pohod po poti vodnih virov (SKICA POTI) 

Gledališče pod mostom iz Velike Loke pri

 Grosupljem vabi na uprizoritev komedije

 

Dario Fo

NITI TAT NE MORE

  POŠTENO KRASTI

 

ki bo v soboto,  1. aprila  2017  ob 19,00 uri

v dvorani Družbenega doma v ŠMARJU - SAPU.

Vstopnina:    Odrasli  5,00 EUR      Mladina    2,00 EUR

Kratka vsebina:

Vsebinska zasnova te komedije je postavljena v današnji čas v mestno okolje. V prazno stanovanje se prikrade tat, da bi si nabral plen. Pri svojem podvigu nima miru, saj ga najprej po telefonu vznemirja in nadzira njegova žena, nato pa se še vrne lastnik stanovanja v družbi prijateljice, zato stoječa ura postane pripravno zatočišče - skrivališče. V stanovanje prihajajo novi ljudje, a tat dobiva udarce kladivca ure po glavi in zato izstopi iz ure ter se znajde v nemilosti lastnikov. Ko se laži, prevare in kraje znajdejo na enem mestu, je to kakor en velik NESPORAZUM.
Ljudje imamo v sebi moč,

ki zmore dati življenju najlepšo barvo.

Ta moč, ki zbližuje ljudi, so človeške vrednote:

mir, potrpežljivost, podpora, hvaležnost, ljubezen, ...

Njihov jezik je univerzalen in ne potrebuje prevajalcev,

saj lepota človeških vrednot potuje od srca do srca.

 

                          

Želimo vam prijetno

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter mirne in blagoslovljene

božično-novoletne praznike.

Leto 2017 naj bo napolnjeno z zdravjem,

optimizmom in osebnim zadovoljstvom,

naj bo leto prijetnih trenutkov

ter modrih odločitev.

 

 

                                           Krajevna skupnost ŠMARJE – SAP

                                            

                                                     Predsednik: Janez Pintar

 

 

 

DRAGI PRIJATELJI!

V ponedeljek, 26. 12. 2016, vas vabimo

na praznični večerni pohod z lučkami

»PRID'MO SI VOŠČIT

«


Zbrali se bomo ob 16.30 uri v središču Šmarja, na trgu pred cerkvijo. Pridružili se boste lahko skupini, ki bo krenila proti Rimski cesti, nato mimo Malega Vrh, skozi Veliki Vrh proti Zacurku in nazaj v Šmarje ali skupini, ki bo krenila čez Farovški hrib proti Paradišču, skozi Cikavo na Sela in skozi Sap nazaj na cilj.

 

Na pohod se boste proti Šmarju lahko odpravili tudi iz naselij:

·      Vino skozi Hudo Polico

·       Tlake skozi Gajniče, Rimsko cesto in Mali Vrh

·      Mali Vrh pri Špilarju skozi Rimsko cesto in  Veliki Vrh

·       Zgornja Slivnica skozi Podgorico

·       Pleše mimo Zacurka in čez Farovški hrib


 

 

 

Na cilju si bomo voščili, se razveselili in prisluhnili kratkemu kulturnemu programu.

Tabela odhodov s posameznih točk, kjer se boste lahko dodatno pridružili pohodnikom:


16.45

 

Farovški hrib – tabla Pot kulturne dediščine

16.50

 

Rimska c.  – Kapelica pri Treh križih

17.00

 

Mali Vrh pri kapelici

17.00

 

Paradišče – klop'ca TD

17.10

 

Cikava  - avtobusna postaja

17.10

Zg. Slivnica

 

17.10

Pleše

 

17.15

 

Veliki Vrh pri kozolčku

17.30

 

Sela – igrišče

17.50

 

Sap- Trontljeva kašča

18.00

Cilj

Šmarje – trg pred cerkvijo

 

Več informacij na : E- naslov: External link opens in new tab or windowtdsmarjesap@gmail.com in na GSM: 041 935860 ali 031 433944

Pot je nezahtevna in primerna za vse generacije, predvsem pa je to družinski nočni izlet, ki se ga bodo razveselili tudi najmlajši.

Potrebovali boste baterijsko svetilko, primerno obutev in nekaj dobre volje.

Udeleženci se pohoda udeležijo na lastno odgovornost!

 

PRID'MO SI NAPROTI !

Z iskrenim stiskom rok in dobrimi željami bomo  skupaj ustvarili  čarobno zimsko pravljico.

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

 


VABLJENI

v soboto, 26. 11. 2016, od 13. do 17. ure

v dvorano Družbenega doma Šmarje-Sap

NA ADVENTNO DELAVNICO


Naučili se boste:

 •  različnih tehnik izdelovanja venčkov iz smrečja in drugih naravnih materialov
 • oblikovanja sodobnih prazničnih aranžmajev iz korenin, vej, školjk itd.
 • različnih načinov estetskega zavijanja daril
 • izdelovanja dekorativnega okrasja iz papirja

S seboj prinesite orodje: vrtne škarje, škarje za papir, spenjač, lepilno pištolo ipd.

Za prijetno počutje bomo pripravili tudi skromno pogostitev.

Ob vstopu na delavnico pričakujemo prostovoljne prispevke

za pokritje stroškov izvedbe.

Veselimo se druženja z vami!

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

VABI

V SOBOTO, 8. 10. 2016 na

8. POHOD PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE


/strokovno voden pohod po nezahtevni, 12 km dolgi krožni učni poti, označeni z osmimi informacijskimi tablami, ki nas seznanjajo s kulturno dediščino in spomeniki tega prostora skozi različna zgodovinska obdobja.

Na poti se boste naužili lepih razgledov in se dobro okrepčali.

 

ZAČETEK

ob 9.30 pred DRUŽBENIM DOMOM ŠMARJE-SAP

ZAKLJUČEK

ob 13.00 -  malica v gostilni SLA-MA-R

PRIJAVNINA

7 EUR ODRASLI, 5 EUR OTROCI

PRISRČNO DOBRODOŠLI!
 

Sanje so edino, kar nam ostane, ko se znajdemo v stiski.

Bolezen je zbrala pozitivne ljudi, kot je prijetna skupina

z Malega Vrha pri Šmarju.


 VABILO

na druženje ob dnevu duševnega zdravja

z ogledom skeča Dobro jutro na Malem Vrhu in

krajšim kulturnim programom z nastopajočimi gosti:

Pevci in godci ljudskih pesmi Studenček,

ŽPZ Društva upokojencev Šmarje - Sap s harmonikarjem Tonetom,

Moški pevski zbor Samorastnik.


Kraj: dvorana Družbenega doma Šmarje - Sap

Kdaj: petek 30. septembra 2016

Ura: ob 17. uriNa prireditvi se nam bosta pridružila tudi:

župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič,

predsednik RK Grosuplje g. Franc Horvat.


Veseli bomo Vašega obiska in Vas vljudno vabimo, da se skupaj z nami in z našimi stanovalci poveselite.


Vstop je prost. Zbirali pa bomo prostovoljne prispevke.
Janez Pintar                                                          Slavica Smrtnik

          Predsednik KS Šmarje - Sap                       Predsednica društva Novi paradoks

Novi paradoks - vabilo

POZABLJENE OBRTI POD ŠMARSKO LIPO


s posebnimi gosti iz čarobne Rezije

Nedelja, 28. avgust 2016 ob 11. uri na trgu pred cerkvijo

v Šmarju-Sapu.

Vabljeni na osrednjo prireditev

TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARJE-SAP,

kjer boste pri delu videli brusače, furmane, ribniškega

suhorobarja, mizarje, sodarja, pletarje, čebelarja, šivilje,

čevljarja, vezilje, pletilje, čipkarice, predelovalce

lanu, izdelovalca harmonik popravljalca loncev ter

izdelovalce cvetja iz papirja, kvačkanega nageljna,

zobotrebcev in druge.

Obiskovalci boste lahko preizkusili svoje ročne

spretnosti in tekmovali v žaganju z »amerikanko«.

Posebna zanimivost bodo

brusači iz daljne Rezije z nenavadnimi kolesi,

prirejenimi za brušenje.

Radi vam bodo nabrusili srpe, nože, škarje...

Prav gotovo ne boste prezrli Šmarskih furmanov,

ki bodo s konjsko vprego prevažali hlodovino in prikazali,

kako se z dolgim tovorom »zvozi« oster ovinek (štarcanje).

Prireditev bomo popestrili z zanimivim

kulturnim programom in ustvarjalnimi

delavnicami za otroke in odrasle.

Čaka vas bogat srečelov,

dobra hrana in pijača!

Prisrčno

dobrodošli!

PROGRAM

• 11.00 Prihod slavnostne povorke nastopajočih

• 11.10 Uvodne besede prireditelja in pozdravni nagovori

• 11.20 do 15.00 Predstavitev posameznih dejavnosti skozi zgodbe,

pesem in ples

Delavnice za otroke med 11.15 in 14.00

Tekmovanje v žaganju z »amerikanko« od 13.00 do 14.00

Obrti in izvedbe delavnic predstavijo:

Kulturno društvo »Rozajanski Dum« iz

Italije, Šmarski furmani s prijatelji, člani

PGD Šmarje-Sap, Jaklič Franc, Anton Koželj,

Tone Hočevar, Jani Kalšek, Tone Dolničar,

Primož Štajner, Janez Skubic, Jože Pečjak, Olga

Marguč, Mojca Jančar, Marta Oven, Miha Kuler,

Stane Jagodic, Mirela in Jaka Kleč, Vrtec Pika

Šmarje-Sap, krajani in člani Turističnega društva

Šmarje-Sap.

V kulturnem programu sodelujejo:

• Folklorna skupina COF, Ljubljana

• Moški pevski zbor Šmarje-Sap

• Tamburaška skupina KD Sv. Mihael Grosuplje

• Skupina MI, Šmarje-Sap

• Učenci OŠ Louis Adamič, Podružnična šola Šmarje-Sap

• Harmonikarji

• Ljudske pevke Večerna zarja, Šmarje-Sap

Povezovalca: Blaž Kokelj in Tanja Zavašnik

Gostinska ponudba: Vaška gostilna Rozika, Turjak
 ZARADI SLABE VREMENSKE NAPOVEDI JE PRIREDITEV PRESTAVLJENA NA NEDELJO, 28.8.2016!


 POZABLJENE OBRTI POD ŠMARSKO LIPO

 s posebnimi gosti iz čarobne Rezije

 Nedelja, 12. junij 2016 ob 11. uri na trgu pred cerkvijo v Šmarju - Sapu

 Vabljeni na osrednjo prireditev TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARJE-SAP, kjer boste pri delu videli brusače, furmane, mizarje, sodarja, pletarje, čebelarja, šivilje, čevljarja, vezilje, pletilje, čipkarice, predelovalce lanu, izdelovalca harmonik popravljalca loncev ter izdelovalce cvetja iz papirja, zobotrebcev in druge.

 Obiskovalci boste lahko preizkusili svoje ročne spretnosti in tekmovali v žaganju z »amerikanko«.

Posebna zanimivost bodo brusači iz daljne Rezije z nenavadnimi kolesi, prirejenimi za brušenje. Radi vam bodo nabrusili srpe, nože, škarje…

 Prav gotovo ne boste prezrli Šmarskih furmanov, ki bodo s konjsko vprego prevažali hlodovino in prikazali, kako se z dolgim tovorom »zvozi« oster ovinek (štarcanje).

 Prireditev bomo popestrili z zanimivim kulturnim programom in ustvarjalnimi delavnicami za otroke in odrasle.

 Čaka vas bogat srečelov, dobra hrana in pijača!

 Prisrčno dobrodošli!PROGRAM


• 11.00 Prihod slavnostne povorke nastopajočih

• 11.10 Uvodne besede prireditelja in pozdravni nagovori

• 11.20 do 15.00 Predstavitev posameznih dejavnosti skozi zgodbe,

pesem in ples

Delavnice za otroke med 11.15 in 14.00

Tekmovanje v žaganju z »amerikanko« od 13.00 do 14.00

Obrti in izvedbe delavnic predstavijo:

Kulturno društvo »Rozajanski Dum« iz

Italije, Šmarski furmani s prijatelji, člani

PGD Šmarje-Sap, Društvo za ohranjanje

dediščine Gradež, Anton Koželj, Tone Hočevar,

Jani Kalšek, Tone Dolničar, Primož Štajner, Janez

Skubic, Jože Pečjak, Olga Marguč, Mojca Jančar,

Marta Oven, Miha Kuler, Stane Jagodic, Vrtec

Pika Šmarje-Sap, krajani in člani Turističnega

društva Šmarje-Sap.

V kulturnem programu sodelujejo:

• Folklorna skupina COF, Ljubljana

• Moški pevski zbor Šmarje-Sap

• Tamburaška skupina KD Sv. Mihael Grosuplje

• Skupina MI, Šmarje-Sap

• Učenci OŠ Louis Adamič, Podružnična šola Šmarje-Sap

• Otroški zbor Vrtec Pika Šmarje-Sap

• Ljudska skupina Suhe češplje, Gradež

• Ljudske pevke Večerna zarja, Šmarje-Sap

Povezovalca: Blaž Kokelj in Tanja Zavašnik

Gostinska ponudba: Vaška gostilna Rozika, Turjak


V primeru dežja bo prireditev prestavljena na 28.8.2016


 

Pozabljene obrti

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE - SAP

VABI

v soboto, 14. 5. 2016 ob 9 uri

na tradicionalni pohod po

»POTI VODNIH VIROV ŠMARJE-SAP«

/sobivanje divjadi in človeka/Vodenje: Borut Bitenc, Lovska družina Škofljica

ZBORNO MESTO: med 8.30 in 9 uro, Družbeni dom Šmarje-Sap

Prijavnina: 7 EUR odrasli, 5 EUR otroci

Zaključek pohoda bo predvidoma okoli 13 ure.

Vljudno vabljeni!


 

Dragi prijatelji!

V

soboto, 26.12.2015 vas vabimo na prazni

č

ni pohod z baklami

»PRID'MO SI VOŠ

Č

IT

«.

Zbrali se bomo ob 16.30 uri  v središču Šmarja, na trgu pred cerkvijo. Pot bomo nadaljevali v dveh  smereh: ena skupina  bo krenila proti Rimski cesti , nato mimo Malega Vrh, skozi Veliki Vrh proti Zacurku in nazaj v Šmarje.

Druga skupina bo krenila čez Farovški hrib proti Paradišču skozi Cikavo, na Sela in skozi Sap nazaj na cilj.

 

Na pohod se boste lahko odpravili tudi iz naselij: 

·        Vino, skozi Hudo Polico -  Šmarje

·        Tlake,  skozi Gajniče, na  Rimsko cesto  ali Mali Vrh proti Šmarju

·        Mali Vrh pri Špilarju, na Rimsko c., proti Velikem Vrhu v Šmarje

·        Zgornja Slivnica,  skozi Podgorico v Šmarje

·        Pleše,  čez Farovški hrib v Šmarje

 

Natančnejši časi odhodov iz posameznih točk so razvidni iz tabele na drugi strani  tega letaka.

 

Na cilju nas po pričakal topel čaj in Moški pevski zbor Šmarje-Sap, ki nam bo s petjem kolednic in božičnih pesmi pričaral pravo praznično vzdušje.

 

STARTNINA: 3 EURE (vključuje tudi baklo).

 

MOŽNOST PREDHODNEGA VPLAČILA STARTNINE S PREVZEMOM BAKEL

 v sredo, 23. 12. 2015  med 16. in 18. uro v društvenih prostorih na Lahovi c.1 v Šmarju-Sapu.

 

Pot je nezahtevna in primerna za vse generacije, predvsem pa je to družinski nočni izlet, ki se ga bodo razveselili tudi najmlajši.


TABELO ODHODOV IZ POSAMEZNIH STARTNIH MEST SI LAHKO OGLEDATE V PRILOŽENI DATOTEKI.
Več informacij na:

E-naslovu: tdsmarjesap@gmail.com

GSM: 041 513839, 041 935 860 , 031 43394 

Pridimo si naproti !

Z iskrenim stiskom rok in dobrimi željami bomo  skupaj ustvarili  čarobno zimsko pravljico.

 

Turistično društvo Šmarje-Sap

 

 

DRUŽBENI DOM

 

ŠMARJE-SAP DELAVNICA


v izdelovanju adventnih venčkov in prazničnega okrasja

  

 sobota, 21. 11. 2015 od 14. do 19.ure


 Prispevek za material: 2 eura za posamezni izdelek


 

 

PRODAJNA RAZSTAVA IZDELKOV

 

nedelja, 22. 11. 2015 od 9. do 12 ure         Vljudno vabljeni!
Turistično društvo Šmarje - Sap


Letak - vabilo

Javno naznailo o javni razgrnitvi
Javno naznanilo o javni razgrnitvi SD OLN Šmarje - Sap
 VOŠČILO PREDSEDNIKA


Če bi vse vedeli vnaprej,

potem bi življenje izgubilo ves smisel.

Smisel je v tem,

da v negotovosti živimo za svoje sanje

in da ujamemo utrinke sreče,

ko smo nanje pripravljeni.

 (T. Humar)

Želimo vam ponosno

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter mirne in blagoslovljene

božično-novoletne praznike.

Leto 2016 naj bo napolnjeno z zdravjem,

optimizmom in osebnim zadovoljstvom,

naj bo leto prijetnih trenutkov

ter modrih odločitev.

                                                                                Krajevna skupnost ŠMARJE - SAP

                                                                                                          Predsednik: Janez Pintar

 

 

Turistično društvo Šmarje-Sap

 

vabi

 

v soboto, 3. 10. 2015,

 

na 7. pohod po

Poti kulturne dediščine

 

 

Pot kulturne dediščine Šmarje – Sap je deset-kilometrska krožna učna pot označena z osmimi informacijskimi tablami, ki nas seznanjajo s kulturno dediščino in spomeniki tega prostora skozi različna zgodovinska obdobja.

 

Na poti se boste naužili lepih razgledov in se dobro okrepčali.

 

Začetek pohoda

 ob 9.30  pred Družbenim domom v Šmarju-Sapu

 

Zaključek

ob cca 13. uri s toplim obrokom v gostilni SLA-MA-R

 

Prijavnina

 7,00 EUR odrasli; 4,00 EUR otroci

 

 

Veselimo se vašega obiska!

Letak PPKD 2015
 

Turistično društvo Šmarje - Sap vabi na kulturni dogodek BEREMO POD LIPOBeremo pod lipo (letak)

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP  VABI

NA POHOD Z BAKLAMI

 

 

PRID'MO SI VOŠ

Č

IT«

 Sobota,  27.12.2014

Pridružite se nam vsi tisti, ki bi želeli dneve ob iztekajočem letu preživeli nekoliko drugače in izreči  dobre želje tudi tistim, ki jih ne poznate.

 

START: med 15.45. in 16.45. uro. Pohodnikom se boste lahko pridružili na različnih vstopnih mestih ( glej seznam spodaj).

 

STARTNINA: 3 EURE ( cena vključuje tudi baklo, ki jo boste prejeli na startnih mestih)

 

CILJ: Šmarje-Sap, trg pred cerkvijo

Ob zvokih harmonike Rajka Lobeta vas bomo pričakali s toplim čajem in dobrodošlica po starem slovanskem običaju.

Nagovoril vas bo župan Občine Grosuplje, dr. Peter Verlič.

V nadaljevanju vam bomo predvajali posnetek pesmi o »Šmarski lipici«v izvedbi Martina Štibernika in Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. V živo  boste prisluhnili petju domačinke Mirjane Šernek in skeču z naslovom »Dobri sosedje« v izvedbi KUD  Škofljica.

 

Prijazno vabljeni!

 

Zaželene predhodne prijave  na:

E-naslov: External link opens in new tab or windowtdsmarjesap@gmail.com in

GSM: 041 513839, 031 433944 in 041 935860

Zemljevid
Pohod z baklami 2014 - TD Šmarje - Sap

KULTURNO DRUŠTVO KRKA

 

Fran Milčinski

BUTALCI

 

Dramatizacija in režija Marjana Hočevar

 

Kulturni dom Šmarje Sap

sobota, 25. 10. 2014 ob 19. uri

 

Ta rod, plemeniti rod vrlih Butalcev sega vse do Adama v raju, a njihova slava se do danes še ni polegla.

Butalska varčnost, ko posejejo svojo sol, ko kašo že na njivi pihajo, da ne bo prevroča, ko jo bodo skuhali, strah pred sovražnikom, da o volitvah in preštevanju svojih ovc ne govorimo.

Vse to je dovolj zgovorno, da pridete na predstavo, saj več kot nas bo, hitreje se bo širila vest o butalski pameti.

 

Ja! Lepo vabljeni!
 

  

         

 

Turistično društvo Šmarje-Sap

vabi

v soboto, 4. 10. 2014 na

6. pohod po Poti kulturne dediščine

V družbi arheologa se bomo podali na deset-kilometrsko označeno krožno pot in spoznavali  pestro kulturno dediščino in spomenike tega prostora skozi različna zgodovinska obdobja. Na poti se boste naužili lepih razgledov, prisluhnili ubranemu petju in se dobro okrepčali.

 

Začetek pohoda

 ob 9.30  pred Družbeni domom v Šmarju-Sapu

Zaključek

ob cca 13 uri s toplim obrokom v gostilni SLA-MA-R

Prijavnina

 7 eur odrasli,  5 eur otroci

 

Veselimo se vašega obiska!

Datum:

Sobota, 28. junij 2014


Nastopajoči:

Ansambel Modrijanipoglej video :


 Lokacija:

Šmarje - Sap, ob gasilskem domu


PGD Šmarje - Sap vas vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v soboto, 28. 6. 2014, ob 20 uri

pred gasilskim domom v ŠMARJU - SAPU.

Za hrano in pijačo bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke, za zabavo pa nihče drug kot MODRIJANI!!


Če te ni, manjkaš!


Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!


Vabijo Šmarski gasilci

 
 

Turistično društvo Šmarje-Sap,

 

povabilo k sodelovanju na prireditvi

 »Čas za ustvarjanje«

  v nedeljo 2.6.2013 od 11 ure dalje

na igrišču pred Podružnično osnovno šolo v Šmarju-Sapu

 

 

 

Dragi krajani, zopet smo tu z željo, da skupaj odkrijemo, kako bogata je vaša ustvarjalnost.

 

Letošnji koncept prireditve »Čas za ustvarjanje« je večplasten, saj naj bi v sejemskem delu nudil promocijo storitev in izdelkov lokalnih podjetnikov, obrtnikov, kmetov, z možnostjo nakupa izdelkov.

Drugi del bo namenjen ozaveščanju obiskovalce o zdravem načinu življenja, ki nam ga nudi neposredno okolje in vzpodbujanju zdravih prehranjevalnih navad, tretji del pa bo namenjen predstavitvi talentov oziroma ustvarjalnosti krajanov na kulturno-umetniškem področju. Rdeča nit prireditve bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle.

 

Vabimo vas, da nam predstavite svojo dejavnost ali poklic ne glede na področje dela ali gre za obrt, samostojno podjetje, kmetijo. Morda ste umetnik, kulturni delavec, javni uslužbenec? Morda želite ustvariti svoje sanje in predstaviti svoj talent.

 

Če se najdete na kateremkoli od teh področij, izkoristi možnost in se predstavi na naši osrednji turistični prireditvi .

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 10. aprila 2013 na naslov:


Turistično društvo Šmarje-Sap, Lahova 1, 1293 Šmarje-Sap ali

na  e- naslov: External link opens in new tab or windowtdsmarjesap@gmail.com 

 

Prijavnica naj vsebuje naslednje podatke:

Osebne podatke (ime, priimek, starost, naslov, tel.št., elektronski naslov

Področje sodelovanja:

·         Predstavitev dejavnosti v sejemskem delu (navedite področje )

·         Sodelovanje v delavnica ( področje)

·         Sodelovanje v kulturnem programu (predstavitev talentov)

 

 

 

Če potrebuješ več informacij, pokliči  na tel. 041 513 839

 

Ne odlašajte! Pokažite kaj znate!

Veselimo se vašega  sodelovanja!


 

 
 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP


 

VABI

v soboto, 13.4.2013 ob 9.30 uri

na POHOD po

 

 »POTI VODNIH VIROV

V KS ŠMARJE-SAP«

/divja hrana za zdravje in užitek/

 

ZBORNO MESTO:

Pred Družbenim domom v Šmarju-Sapu


ŠTARTNINA:

7 EUR  odrasli, 4 EUR otroci

(v ceno vključeno strokovno vodenje , napitki ob poti in topla malica ob zaključku)

 

 

Pohod bo strokovno vodil DARIO CORTESE,

avtor številnih knjig z recepti za pripravo divje hrane

 

Vljudno vabljeni

!


ČISTILNA AKCIJA NA OBMOČJU KS ŠMARJE - SAP

SOBOTA - 6. 4. 2013

 -  ODPOVEDANA !!!!!!

 

 

Pridružite se nam

V soboto, 20.4.2013 ob 9 uriKJE?

pred Gasilskim domom in  EKO otoki


Zaključ

ek akcije

 pred Gasilskim domom ob 13 uri

 

informacije

gsm: 031 204463

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST IN TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE


Program aktivnosti ob praznovanju

 

130 let

 

PGD Šmarje-Sap

 

petek, 24.06. 2011

ob 16:00

Družabne gasilske igre in tekmovanja krajanov pri gasilskem domu Šmarje-Sap

ob 18:30

Velika gasilska vaja pri Družbenem domu

GASILSTVO SKOZI ČAS

ob 20:00

vrtna veselica z ansamblom ŠRANGARJI na igrišču OŠ Šmarje-Sap

 sobota, 25.06.2011

ob 18:00

 Osrednja prireditev ob 130 - letnici

 • parada gasilcev in gasilskih vozil
 • svečana prireditev na igrišču šole Šmarje-Sap
 • prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25
 • otroški program z ansamblom ČUKI
 • vrtna veselica z ansamlom ČUKI

                

 

V petek 17. junija smo imeli v avli osnovne šole v Šmarju, slavnostno sejo ob 130 letnici GD Šmarje-Sap, katere so se poleg gasilcev udeležili tudi župan in poslanec Peter Verlič in ostali visoki predstavniki gasilske zveze, občinskega in krajevnega dogajanja.

 
 

Turistično društvo Šmarje-Sap

 


 

vabi  v četrtek dne 24.3.2011 ob 18 uri v Družbeni dom Šmarje-Sap

 na srečanja ljubiteljev in zbirateljev starin

pod vodstvom g. Ljuba Zidarja,akad. kiparja, restavratorja in magistra umetnosti

 

Prvo srečanje je namenjeno informiranju in seznanjanju o načinu zbiranja in vzdrževanja starih predmetov.

Po uvodnem srečanju se boste lahko vključili v nadaljnje aktivnosti, ki bodo potekale do septembra  in  predstavljajo uvod  in predpripravo na osrednjo prireditev Turističnega društva, ki bo v nedeljo, dne 25.9.2011 na trgu pred farno cerkvijo z naslovom »Zgodbe Šmarskih podstrešij«. Z vašo pomočjo bomo na ogled postavili tudi del etnološke dediščine kraja.

 

 Prijave za:

 •   ogled zasebnih zbirk starih predmetov pod strokovnim vodstvom predavatelja g. Zidarja,
 •  obiskovanje restavratorskih delavnic ( natančnejši program in datum bo določen po uvodnem srečanju),
 •  sodelovanje na sejmu starin, ki bo del osrednje prireditve TD, 25.9.2011

 

bomo sprejemali :

 • na srečanju dne 24.3. 2011;
 • po E- pošti  External link opens in new tab or windowtdsmarjesap@gmail.com ;
 • na naslov TD Šmarje-Sap, Lahova1, 1293 Šmarje Sap

 

Za več informacij lahko pokličete na telefon: 041 513839 ali 031 433944

 

Obogatite naš kraj z zgodbami iz vaši podstrešij!

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

Pal'ce v roke, veselje v srce,  par evrčkov v žep,  pa hajd' na potep!

 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

 je bilo organizator dobro obiskanega pohoda po

 

POTI KULTURNE DEDIŠČINE

 

v soboto, 21.11.2009

del slikovnega gradiva zgoraj pove vse:


 

   

VIDEO POSNETEK POTI KULTURNE DEDIŠČINE

External link opens in new tab or windowhttp://vimeo.com/6659294