Aktualna obvestila za KS Šmarje - Sap

2021-04-12-Odločba-zapora-Tlake-Mali-Vrh.pdf
2021-04-06-Soglasje-prekop-Cikava.pdf
2021-03-18-Soglasje-obvoz-Cikava.pdf
2021-03-15-Soglasje-prekop-Cikava.pdf
2021-02-26-Soglasje-obvoz-Mali-Vrh.pdf
Soglasje za prekop javne poti (Lahova cesta)Pretekla obvestila za KS Šmarje - Sap

Odločba za zaporo javne poti: Mali Vrh pri Šmarju hš 58 - podaljšanje (gradnja plinovoda)
Soglasje za prekop javne poti: Mali Vrh pri Šmarju hš 58 (gradnja plinovoda)
Popolna zapora ceste: Mali Vrh pri Šmarju in Rimska cesta (gradnja plinovoda, optičnega omrežja in vodovoda)
Odločba za zaporo javne poti: Mal Vrh pri Šmarju hš 58 (gradnja plinovoda)
Delna zapora ceste: Šuligojeva cesta
Soglasje za prekope javnih cest oz. poti: južno od AC (gradnja optičnega omrežja)
Soglasje za prekop javne poti (Sela pri Šmarju)
Soglasje za prekop javne poti (Gajniče)
Delna zapora cest: Cikava - Paradišče - Šmarje-Sap in Rimska cesta - Mali Vrh (gradnja optičnega omrežja)
Delna zapora cest: severno od AC (gradnja optičnega omrežja)
Soglasje za prekope javnih cest oz. poti: severno od AC (gradnja optičnega omrežja)
Obvestilo o delni zapori državne ceste Škofljica - Šmarje - Sap (sanacija TK jaška)
Delna zapora cest: Paradišče (gradnja optičnega omrežja)
Delna zapora cest: Južno od AC (gradnja optičnega omrežja)
Popolna zapora ceste: Lipoglavska cesta (gradnja optičnega omrežja)
Popolna zapora ceste: Lahova cesta (gradnja kanalizacijskega omrežja)