Dobrodo¹li v krajevni skupnosti ©marje Sap

V kolikor imate zanimive podatke o na¹ih krajih, zgodovini in tudi tekoči problematiki, in bi jih radi delili z drugimi krajani nam to lahko sporočite po spletnem obrazcu.

Uradne ure

Uradne ure :

vsak četrtek od 17:00 do 18:30
Nahajamo se v novih prostorih na Ljubljanski cesti 39 - vhod desno od po¹te in nato po hodniku do konca.

Najbolj iskano:

gasilci
uradne ure
dogodki v kraju

  Sanje so edino, kar nam ostane, ko se znajdemo v stiski. Bolezen je zbrala pozitivne ljudi, kot je

prijetna skupina z Malega Vrha pri ©marju.


 VABILO

na dru¾enje ob dnevu du¹evnega zdravja

z ogledom skeča Dobro jutro na Malem Vrhu

in

kraj¹im kulturnim programom z nastopajočimi gosti:

Pevci in godci ljudskih pesmi Studenček,

®PZ Dru¹tva upokojencev ©marje - Sap s harmonikarjem Tonetom,

Mo¹ki pevski zbor Samorastniki.

Kraj: dvorana Dru¾benega doma ©marje - Sap

Kdaj: petek 30. septembra 2016

Ura: ob 17. uri

Na prireditvi se nam bosta pridru¾ila tudi:

¾upan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič,

predsednik RK Grosuplje g. Franc Horvat.

Veseli bomo Va¹ega obiska in Vas vljudno vabimo, da se skupaj z nami in z na¹imi stanovalci

poveselite.

Vstop je prost. Zbirali pa bomo prostovoljne prispevke.


   Janez Pintar                                            Slavica Smrtnik

Predsednik KS ©marje - Sap                  Predsednica dru¹tva                                                                           Novi paradoks

Novi paradoks- vabilo

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani

Naključne slike