Dobrodo¹li v krajevni skupnosti ©marje Sap

V kolikor imate zanimive podatke o na¹ih krajih, zgodovini in tudi tekoči problematiki, in bi jih radi delili z drugimi krajani nam to lahko sporočite po spletnem obrazcu.

Uradne ure

Uradne ure :

vsak četrtek od 17:00 do 18:30
Nahajamo se v novih prostorih na Ljubljanski cesti 39 - vhod desno od po¹te in nato po hodniku do konca.

Najbolj iskano:

gasilci
uradne ure
dogodki v kraju

 

Gledali¹če pod mostom iz Velike Loke pri

 Grosupljem vabi na uprizoritev komedije 

      Dario Fo

 NITI TAT NE MORE

  PO©TENO KRASTI

 

ki bo v soboto,  1. aprila  2017  ob 19,00 uri

v dvorani Dru¾benega doma v ©MARJU - SAPU.

 

Vstopnina:    Odrasli  5,00 EUR      Mladina    2,00 EUR

 

Kratka vsebina:

Vsebinska zasnova te komedije je postavljena v dana¹nji čas v mestno okolje. V prazno stanovanje se prikrade tat, da bi si nabral plen. Pri svojem podvigu nima miru, saj ga najprej po telefonu vznemirja in nadzira njegova ¾ena, nato pa se ¹e vrne lastnik stanovanja v dru¾bi prijateljice, zato stoječa ura postane pripravno zatoči¹če - skrivali¹če. V stanovanje prihajajo novi ljudje, a tat dobiva udarce kladivca ure po glavi in zato izstopi iz ure ter se znajde v nemilosti lastnikov. Ko se la¾i, prevare in kraje znajdejo na enem mestu, je to kakor en velik NESPORAZUM.
Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani

Naključne slike